28 mei 2021 19:32

Verlenging huurovereenkomst van het gebouw van het Vredegerecht in Ninove

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met afsluiten van een bijakte voor de verlenging van de huurovereenkomst voor het gebouw waarin het Vredegerecht in Ninove gehuisvest is.

Concreet gaat het om een verlenging van drie jaar met als eerst mogelijke einddatum 27 december 2024 voor de huur van het Vredegerecht in Ninove, gelegen in de Bevrijdingslaan 7. Na deze periode van drie jaar kan de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd worden van jaar tot jaar.