01 mrt 2013 17:59

Verlenging met een maand van de steun van Defensie aan de Franse operatie SERVAL in Mali

De ministerraad keurt de verlenging goed tot 31 maart van de operationele inzet van twee C-130's en twee helikopters van Defensie in de Franse operatie SERVAL in Mali. 

De beslissing komt tegemoet aan de vraag van het Franse hoofdkwartier om twee Belgische C-130 in te zetten bij het strategisch en tactisch transport. De helikopters worden ingezet bij medische evacuatiezendingen.