06 jan 2016 15:07

Verlenging overeenkomst tussen Elsevier publishing en FOD Volksgezondheid

De ministerraad verleent zijn goedkeuring voor de verlenging van de overeenkomst tussen Elsevier publishing en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het gaat om de verlenging van de licenties van verschillende tijdschriftpaketten en journals. De overeenkomst tussen Elsevier publishing en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wordt van 2016 tot en met 2020 verlengd.