12 jan 2024 14:32

Verlenging tarieven voor vergoeding gebruik van werken, databanken en prestaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de vergoeding voor het gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Het ontwerp wijzigt het desbetreffende koninklijk besluit, dat naast de inningsmodaliteiten de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek bepaalt. Aangezien daarin bepaald wordt dat deze tarieven gelden tot 31 december 2023 worden deze verlengd voor een termijn van twee jaar, tot 31 december 2025, om de continuïteit te garanderen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek