14 apr 2023 15:44

Verlenging tijdelijke maatregelen voor snelle aanwervingen in het gevangeniswezen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed ter verlenging van de tijdelijke maatregelen voor aanwervingen in gevangenissen.

Naar aanleiding van de crisissituatie in de gevangenissen, namelijk aanhoudende personeelstekorten en overbevolking, nam de ministerraad op 1 juli 2022 een tijdelijke noodmaatregel die toeliet om op korte termijn personeel aan te werven. Deze was gebonden aan verschillende voorwaarden aangaande het soort functie, de aanwervingsprocedure en het type contract.

De maatregel werd in december 2022 een eerste maal verlengd tot 30 juni 2023, en wordt nu een tweede maal verlengd tot 30 september 2023.

De cijfers tonen aan dat de versnelde contractuele aanwervingen effect hadden, alsook de meerwaarde en de noodzaak van de verlenging:

  • de invullingsgraad voor de personeelskaders voor de bewakingsfuncties steeg van 94% in juni 2022 naar 98,60%
  • sinds juni 2022 werden 1.200 vacante plaatsen gehalveerd
  • de overbevolking blijft een probleem met in maart 2023 nog 228 grondslapers verspreid over verschillende gevangenissen 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Comité voor de federale, gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten (comité B) en aan de Raad van State, waarna het ter ondertekening voorgelegd wordt aan de Koning.