06 nov 2014 17:03

Verlenging van de Belgische deelname aan de internationale coalitie in Irak

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput, de verlenging goed van de Belgische deelname aan de internationale coalitie in Irak tegen DAESCH (Islamic State).

Op 26 september 2014 stemde het federale parlement in met de inzet van een detachement van zes F-16’s en ongeveer 120 militairen voor de duur van één maand. De missie loopt op 25 oktober 2014 af. De ministerraad verlengt ze tot en met 31 december 2014. Er zal een politieke en militaire evaluatie worden opgemaakt, voor er eventueel beslist wordt de Belgische bijdrage in 2015 te verlengen.

Het personeel van het detachement F-16's en de verschillende verbindingsofficieren opereren onder het statuut operationele inzet, inzet buiten de inzetzone (KB-03 – coëfficiënt 2). De F-16 piloten die gedurende operationele vluchten boven het Iraakse grondgebied opereren, vallen onder het statuut operationele inzet, actief gewapende inzet (KB-03 – coëfficiënt 5).