18 feb 2022 20:11

Verlenging van de benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Telecommunicatie en Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Het mandaat van Luc Tuerlinckx, die tot de Nederlandse taalrol behoort, wordt opnieuw verlengd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar vanaf 1 maart 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.