24 jun 2015 13:53

Verlenging van de contracten voor de levering van gas en elektriciteit voor de gebouwen van de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de verlenging in 2016 van de bestaande contracten voor de levering van gas en elektriciteit en aanverwante diensten voor de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen.

De geglobaliseerde contracten voor de levering van gas met ENI en van elektriciteit met Electrabel worden verlengd voor 2016. Eind 2015-begin 2016 zal de Regie der gebouwen nieuwe contracten voorbereiden voor de levering van gas en elektriciteit en zal besprekingen aangaan met de gemeenschappen en de gewesten wat betreft de uitbreiding van de opdrachten naar hun gebouwen.