24 mei 2012 18:50

Verlenging van de deelname van Defensie aan de EUTM-missie in Somalië

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de deelname van Defensie aan de EUTM-missie in Somalië te verlengen. Het gaat om de vierde opleidingsperiode waaraan een detachement van zes opleiders tijdens vijf maanden van juni tot december deelnemen.

De zes militairen krijgen het statuut bijstand buiten het grondgebied KB 03 - coëfficiënt 2.