14 apr 2023 15:44

Verlenging van de maatregelen inzake personeelstekort in de zorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maatregelen betreffende de ondersteuning door gepensioneerde 65-plussers met zes maanden verlengt om het personeelstekort in de zorg op te vangen.

Naar aanleiding van de algemene krapte op de arbeidsmarkt en de blijvende gevolgen van de COVID-19-pandemie, voorziet de wet van 20 november 2022 in een aantal tijdelijke maatregelen om het personeelstekort in de zorg op te vangen. De maatregelen zouden op 31 maart aflopen, maar de wet voorziet dat ze met zes maanden kunnen verlengd worden via koninklijk besluit.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat is goedgekeurd, voorziet in de verlenging van de maatregelen betreffende de ondersteuning door gepensioneerde 65-plussers. Hierdoor kunnen gepensioneerde 65-plussers verder bijdrage- en belastingvriendelijk bijverdienen wanneer deze werken in de zorg. Ook de afwijkende termijn voor de bekendmaking van het uurrooster en arbeidstijd voor deze categorie van werkenden wordt in dit verband verlengd.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.