15 sep 2016 13:49

Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van de nucleaire sites

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de verlenging van de overeenkomst goed tussen Electrabel NV/SA en de federale politie voor de beveiliging van de nucleaire sites voor twee opeenvolgende periodes van drie maanden.

De ministerraad heeft op 4 maart 2016 beslist om op de nucleaire sites in België een snelle gewapende interventiecapaciteit te voorzien. Zo een capaciteit kan enkel voorzien worden door de politiediensten. Na de beslissing over de modaliteiten op 17 maart 2016 werd er een overeenkomst afgesloten tussen Electrabel NV/SA en de federale politie die voorziet dat de kostprijs van deze inzet aan de nucleaire sites van Doel en Tihange zal gefactureerd worden aan Electrabel NV/SA. De overeenkomst die inging op 19 maart 2016 werd voor drie maanden gesloten. De ministerraad van 17 juni 2016 keurde al een eerste verlenging van drie maanden goed.

Gelet op de ongewijzigde veiligheidssituaties van de nucleaire sites, wordt de overeenkomst voor twee opeenvolgende periodes van drie maanden verlengd. Het gaat om de periodes die ingaan op 19 september 2016 en 19 december 2016.

In afwachting van de operationalisering van een nieuwe directie bij de Federale Politie aan welke deze taken zullen worden overgedragen, heeft de ministerraad op 4 maart 2016 de beslissing genomen om hiervoor militairen in te zetten onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de federale politie, via een protocol opgesteld tussen de federale politie en Defensie.