17 jun 2016 14:51

Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van nucleaire sites

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de verlenging van de overeenkomst goed tussen Electrabel NV/SA en de federale politie voor de beveiliging van de nucleaire sites voor een periode van drie maanden.

De ministerraad heeft op 4 maart 2016 beslist om op de nucleaire sites in België een snelle gewapende interventiecapaciteit te voorzien. Zo een capaciteit kan enkel voorzien worden door de politiediensten. Na de beslissing over de modaliteiten op 17 maart 2016 werd er een overeenkomst afgesloten tussen Electrabel NV/SA en de federale politie die voorziet dat de kostprijs van deze inzet aan de nucleaire sites van Doel en Tihange zal gefactureerd worden aan Electrabel NV/SA. De overeenkomst, die inging op 19 maart 2016 werd voor drie maanden gesloten. Een mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst per drie maand werd voorzien. Gelet op de ongewijzigde veiligheidssituaties van de nucleaire sites, wordt de overeenkomst voor drie maanden verlengd.

In afwachting van de operationalisering van een nieuwe directie bij de Federale Politie aan welke deze taken zullen worden opgedragen, heeft de ministerraad op 4 maart 2016 de beslissing genomen om hiervoor militairen in te zetten onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de federale politie, via een protocol opgesteld tussen de federale politie en Defensie.