22 feb 2018 15:09

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen.

De ministerraad van 2 februari 2018 besliste de gunningsbeslissing van 1 december 2017 in te trekken. Om de continuïteit van de aanmaak en de distributie van rijbewijzen te verzekeren voor de periode vanaf 1 maart 2018, wordt de lopende overeenkomst alsnog verlengd voor een duur van 12 maanden. Het is namelijk niet mogelijk om tijdig een nieuwe overeenkomst af te sluiten door de standstillperiode die moet worden in acht genomen bij een revaluatie van de ontvangen offertes. De overeenkomst is op elk moment opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.