07 jun 2019 17:41

Verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taalkaders voor het personeel van het Grondwettelijk Hof verlengt.

In een beschikking van 14 november 2018 heeft het Grondwettelijk Hof zijn taalkaders vastgesteld. In deze beschikking wordt vermeld dat de taalkaders niet gewijzigd dienen te worden. Het ontwerp zorgt dan ook voor de verlenging van deze taalkaders.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.