27 jan 2023 16:30

Verlenging van de termijn voor post-mortem gebruik van gameten en embryo’s door overlevende wensouders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat het voor een overlevende partner mogelijk maakt om tot vijf jaar na het overlijden van de andere wensouder over te gaan tot het gebruik van gameten en embryo’s. Het gaat om zeer uitzonderlijke situaties, waarbij de overlevende partner wenst om alsnog over te gaan tot de behandeling, na het overlijden van de andere wensouder.

De termijn was tot nog toe beperkt tot twee jaar.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de Belgian Society for Reproductive Medicine.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten