26 feb 2021 18:33

Verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars tot en met 30 juni 2021.

Het ontwerp heeft tot doel om de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen. Om de verspreiding van het virus in te dammen, moeten fysieke contacten en ontmoetingen van mensen worden vermeden wanneer ze niet absoluut noodzakelijk zijn. Er wordt dus voorgesteld om de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars te verlengen tot 30 juni 2021 om deze doelstelling te behalen.

Ter herinnering, het digitaal vergaderen werd reeds structureel verankerd via de wet van 20 december 2020. De beslissing vandaag betreft een verlenging van volgende twee maatregelen :

  • De eerste maatregel voorziet in een mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering tot 30 juni 2021, tenzij minstens 1/5e van de mede-eigenaars alsnog een algemene vergadering wil houden (dan is de syndicus verplicht deze te organiseren).
  • De tweede maatregel beoogt de schriftelijke algemene vergadering in de praktijk meer werkbaar te maken door een versoepeling van de unanimiteitsvereiste. Tot en met 30 juni 2021 zal men schriftelijk een beslissing kunnen nemen met het normale quorum en de meerderheden zoals voorzien in art. 577-7 BW.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19