09 jul 2021 16:03

Verlenging van de tijdelijke maatregelen rond de aangifte van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot tijdelijke schorsing van de toepassing van een artikel van het koninklijk besluit houdende de instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering voor zelfstandigen en van meewerkende echtgenoten. 

Het artikel, dat op 1 juli 2021 in werking zou moeten getreden zijn, vervangt de maatregel dat de adviserend arts de periode van arbeidsongeschiktheid in geval van een eerste aangifte slechts ten vroegste kan erkennen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts. De regels in verband met de aangifte zijn evenwel gedurende de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 geschorst naar aanleiding van de coronapandemie.

Wegens de verlenging tot en met 30 september 2021 van talrijke andere bijzondere maatregelen die naar aanleiding van de coronapandemie zijn genomen, heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot doel om de toepassing van het artikel voor elke periode van arbeidsongeschiktheid die aanvat tijdens de periode vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 te schorsen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten