11 dec 2014 16:21

Verlenging van de wet over de strijd tegen maritieme piraterij

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij verlengt.

De wet van 16 januari 2013, die reders toelaat om een beroep te doen op vergunde maritieme veiligheidsondernemingen om de opvarenden van een schip te beschermen tegen maritieme piraterij, treedt normaal gezien buiten werking op 31 december 2014. De dreiging van maritieme piraterij in de wateren voor de kust van Somalië blijft echter aanhouden. Het beroep doen op vergunde maritieme veiligheidsondernemingen blijft dan ook een onmisbare maatregel om de opvarenden van schepen die de Belgische vlag voeren te beschermen. Daarom bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat de wet over de strijd tegen maritieme piraterij tot 31 december 2016 wordt verlengd.