08 jul 2024 11:45

Verlenging van het contract telefonie voor de gedetineerden voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt akkoord met het verlengen van een overheidsopdracht voor de telefonie voor gedetineerden van de FOD Justitie voor een periode van 6 maanden.