28 nov 2003 16:00

Verlenging van het contract voor de realisatie van het tijdschrift Fedra

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging van het contract met de onderneming F-Twee uit Gent voor de realisatie, het drukken en verzenden van een tijdschrift bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheid en voor een beperkt aantal externe doelgroepen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, ging de Ministerraad akkoord met de verlenging van het contract met de onderneming F-Twee uit Gent voor de realisatie, het drukken en verzenden van een tijdschrift bestemd voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de federale overheid en voor een beperkt aantal externe doelgroepen.

Dit tijdschrift, Fedra genoemd, moet de ambtenaren op een kritische en constructieve manier informeren van wat er leeft binnen de federale overheid. Het verschijnt tien maal per jaar en elke editie heeft een oplage van ongeveer 92.000 exemplaren. Het contract met de dienstverleners wordt dus verlengd voor het jaar 2004. De uitgave wordt vastgelegd op het krediet van het begrotingsjaar 2004 voorzien voor de moderniseringsprojecten.