24 mei 2012 17:36

Verlenging van het mandaat van de beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad verlengt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block het mandaat van mevrouw Annelies De Bondt als beheerder van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor vijf jaar vanaf 1 juni 2012*.

De hernieuwing van haar mandaat kreeg een positief advies van de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De raad is een administratief rechtscollege waar men beroep kan aantekenen tegen individuele beslissingen die genomen zijn op basis van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

*ontwerp van koninklijk besluit