12 jul 2019 18:09

Verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block de tijdelijke verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil goed.

Het mandaat van Jean-Pierre Luxen wordt verlengd vanaf 15 juli 2019.