21 okt 2021 17:15

Verlenging van het mandaat van de voorzitster van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de voorzitster van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

De ministerraad keurt de verlenging van het mandaat van Karen Van Laethem als voorzitster van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind goed, voor een periode van vijf jaar vanaf 1 oktober 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.