17 jul 2015 19:03

Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte.

Op basis van een officiële vraag van Egypte per brief van 26 februari 2015 heeft de ministerraad beslist de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord met drie jaar te verlengen tot 16 juli 2018.

Op 2 september 2011 keurde de ministerraad een schuldomzetting goed ten gunste van Egypte van de vervaldagen van 2011, 2012 en 2013 van de nog uitstaande, op basis van het akkoord van de Club van Parijs van 25 mei 1991 geconsolideerde ODA-schuld (ODA: Official
Development Assistance). Het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte werd ondertekend op 16 juli 2012. Het akkoord blijft drie jaar geldig en kan mits wederzijdse instemming verlengd worden indien het gecreëerde tegenwaardefonds op de vervaldatum nog niet volledig is aangewend.

Aangezien het tegenwaardefonds nog volledig beschikbaar is, wordt de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord met drie jaar verlengd.