23 mrt 2012 17:05

Verlenging van ouderschapsverlof

De ministerraad keurt in eerste lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat richtlijn 2010/18/EU in Belgisch recht omzet. Daarmee wordt een vierde maand ouderschapsverlof toegekend en het recht voor werknemers die terugkeren uit ouderschapsverlof om aangepaste werktijden en uurroosters te vragen.

De omzetting van de richtlijn gebeurt via de wijziging van het KB van 29 oktober 1997 tot uitvoering van een recht op het ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan. De richtlijn voert de raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof uit gesloten door de Europese verenigingen BUSINESSEUROPE, UAPME, CEEP en EVV.