25 mei 2012 15:51

Verlenging van ouderschapsverlof

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het ouderschapsverlof tot vier maanden verlengt (zie persbericht in bijlage).

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het ouderschapsverlof tot vier maanden verlengt (zie persbericht in bijlage).