13 okt 2023 16:54

Verlenging van vergunning voor de bestrijding van maritieme piraterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergunning van onderneming OÜ ESC voor de bestrijding van maritieme piraterij verlengt.

Sedert de inwerkingtreding van de wet houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij kan er beroep gedaan worden op maritieme veiligheidsondernemingen om de schepen die de Belgische vlag dragen tegen piraterij te beschermen. Deze activiteiten kunnen enkel worden toegestaan in zeegebieden waar er een hoog risico is op piraterij.

Er wordt aan de onderneming OÜ ESC een nieuwe vergunning voor drie jaar verleend om toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen uit te voeren in opdracht van geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die varen onder de Belgische vlag.