26 apr 2024 17:37

Verlening erfpacht voor drie sites in het Park van Tervuren

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met het verlenen van een erfpacht aan het gemeentebestuur van Tervuren

Het betreft het zogenaamde voormalige ‘Bootjeshuis’, de archeologische site met de Sint-Hubertuskapel en ‘De Koninklijke Moestuin’.

De modaliteiten van de erfpacht zijn:

  • de duurtijd van de erfpacht bedraagt 40 jaar
  • de jaarlijkse canon bedraagt 3.500 euro
  • het onderhoud en beheer van de sites zijn ten laste van de gemeente Tervuren
  • de gemeente Tervuren mag voor het Bootjeshuis een erfpacht aan derden verlenen