26 jun 2020 20:48

Verlof voor een opdracht van algemeen belang bij de Europese Ruimtevaartorganisatie

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid David Clarinval en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de toekenning van betaald verlof aan een lid van de federale politie voor een opdracht van algemeen belang als adviseur bij de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).

Door operationalisering komen de cyberveiligheidsactiviteiten van de ESA tegemoet aan één van de veiligheidsfenomenen die als beleidsprioriteit worden beschouwd in de kadernota 'integrale veiligheid' van 2016-2019 en het nationaal veiligheidsplan van 2016-2019 (verlengd in 2020).

De ESA richtte zich naar België om de detachering van een nationaal expert te vragen, personeelslid van de federale politie. ESA is van mening dat de professionele kwaliteiten en contacten van de betrokkene essentieel zijn voor de uitvoering van het project.

Het detachement, dat ingaat vanaf 1 juli 2020, zorgt er onder meer voor dat de belangen van België gevrijwaard blijven, in samenwerking met de wetenschappelijke programmering en de betrokken diensten van de federale politie.