10 jul 2009 12:14

Vermindering van broeikasgassen

Derde JI/CDM-overheidsopdracht: goedkeuring van overeenkomsten

Derde JI/CDM-overheidsopdracht: goedkeuring van overeenkomsten

De ministerraad heeft minister van Klimaat en Energie Paul Magnette de toestemming verleend om met vijf inschrijvers voor de derde JI/CDM-overheidsopdracht (*) overeenkomsten voor de aankoop van koolstofkredieten te tekenen.

De derde overheidsopdracht betreft de aankoop van emissiekredieten op de primaire of secundaire markt, waarbij de prijs, zekerheid van levering en duurzaamheid de voornaamste selectiecriteria zijn. Dit vormt een belangrijke stap voorwaarts in de richting van de realisatie van het federale engagement. De ministerraad had op 23 december 2009 de derde JI/CDM-overheidsopdracht goedgekeurd. De aankoop past in verdere verfijning van de federale strategie voor de aankoop van emissierechten 2008-2012 die de ministerraad op 9 mei 2008 heeft goedgekeurd.

(*) Joint implementation - clean development mechanism.