21 nov 2008 12:21

Vermindering van broeikasgassen

Vordering van het federale aankoopbeleid van emmisierechten en samenstelling van het Technisch comité

Vordering van het federale aankoopbeleid van emmisierechten en samenstelling van het Technisch comité

De ministerraad heeft kennis genomen van de vorderingen die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde van het federale aankoopbeleid van emissierechten. 

Naar aanleiding van het akkoord tussen de federale overheid en de gewesten heeft de regering zich er in 2004 toe verbonden om in de periode 2008-2012 12,3 miljoen emissierechten aan te kopen. Na de herberekening van de toegewezen emissierechten door de VN en na goedkeuring van de Nationale Klimaatcommissie is dat aantal nu verminderd  tot 12.207.799 emissierechten (of ton CO2 equivalenten). Het totale aantal gecontracteerde emissierechten komt neer op 33,33% van het federale engagement.   

Daarnaast heeft de ministerraad de wijziging van de samenstelling van het Technisch comité goedgekeurd. Het Technisch comité dat samengesteld is uit leden van het maatschappelijk middenveld (werkgevers, werknemerorganisatie, milieu- en noordzuidbeweging), brengt advies uit over het federale aankoopbeleid.

De ministerraad stemde ook in met de rol die het Technisch comité zal spelen in het kader van het Green Investment Scheme voor de aankoop van emissierechten van Hongarije en besliste een joint board met vertegenwoordigers van beide landen op te richten  die de effectief gerealiseerde emissiervermindering in Hongarije zal evalueren.