19 dec 2003 16:00

Vermindering van de bijdrage door patiënten met een volledig medisch dossier

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) tot vermindering van het persoonlijk aandeel van de patiënten met een volledig medisch dossier goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) tot vermindering van het persoonlijk aandeel van de patiënten met een volledig medisch dossier goedgekeurd.

Het gaat er enerzijds om, het recht op de vermindering van het persoonlijke aandeel te verlengen tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de patiënt een volledig medisch dossier heeft laten aanleggen. Anderzijds zal het recht op een vermindering van het persoonlijk aandeel worden beperkt tot de verstrekkingen door de huisarts, die toegang heeft tot het volledig medisch dossier. Dit ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (*) tot wijziging van artikel 37 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.