20 dec 2002 16:00

Vermindering van de digitale kloof

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke-Kansenbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de financiering en bepaalde aspecten van de invoering van het programma tot vermindering van de digitale kloof bij zelfstandigen en bij bepaalde groepen van de bevolking met beperkt inkomen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke-Kansenbeleid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de financiering en bepaalde aspecten van de invoering van het programma tot vermindering van de digitale kloof bij zelfstandigen en bij bepaalde groepen van de bevolking met beperkt inkomen.

Dit programma wil de digitale kloof verminderen door aan de doelgroepen computercheques en internetcheques toe te kennen.