27 jun 1997 17:00

Vermindering van de tarieven en honoraria voor verstrekkingen voor gen
eeskundige verzorging