22 sep 2023 15:28

Vermindering van de vergoeding voor goederenvervoer via het spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed dat de vergoeding die transportbedrijven aan Infrabel betalen voor goederenvervoer via het spoor verder verlaagt in 2023.

Het doel van dit voorontwerp is om een modal shift naar het spoor aan te moedigen door het mechanisme voor de verlaging van de infrastructuurheffing voor het spoor te versterken.

Het niveau van de door de spoorwegondernemingen voor goederenvervoer aan Infrabel verschuldigde heffingen wordt verder verlaagd. Het totale bedrag van de vermindering van de gebruiksheffing in 2023 zou verhoogd worden tot maximaal 23 842 000 euro.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.