19 dec 2003 16:00

Vermindering van de verzekeringstegemoetkoming

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat een vermindering van de verzekeringstegemoetkoming op de vergoedbare geneesmiddelen voorziet.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat een vermindering van de verzekeringstegemoetkoming op de vergoedbare geneesmiddelen voorziet.

Die vermindering werd, voor 2004, op 4,5% van de basis waarop de verzekeringstegemoetkoming wordt berekend vastgesteld. Als, de marge van de apothekers op de vergoedbare geneesmiddelen, globaal genomen, minder dan 469.000 EUR bedraagt, zal het verschil aan de apothekers teruggegeven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37 en artikel 165 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.