05 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Vermindering van werkgeversbijdragen bij de aanwerving van "bijzo
nder moeilijk te plaatsen werkzoekenden"