17 mrt 2015 11:27

Vernietiging van 89,5 miljoen namaaksigaretten

Vernietiging, in aanwezigheid van de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, van 89,5 miljoen namaaksigaretten.


De douane heeft containers met namaaksigaretten afkomstig uit  China onderschept. Op de invoerdocumenten stonden de goederen aangegeven als MDF-panelen.
Deze sigaretten waren  bestemd voor verscheidene landen.
Indien deze  sigaretten op de markt waren gekomen,  dan hadden zij, een fiscaal verlies van ongeveer  25,8 miljoen € teweeggebracht , namelijk 1,9 miljoen euro invoerrechten, 18,3 miljoen euro accijnzen  en 5,6 miljoen euro btw.
De inbeslaggenomen hoeveelheid namaaksigaretten bewijst dat de smokkel toeneemt. In 2014 namen de opsporingsdiensten van de douane  192 miljoen  stuks sigaretten in beslag, waarvan 78,22 % namaak, 21,5 %  “cheap whites” en 0,27 % sigaretten zonder fiscale bandjes. In 2013  was het aandeel namaak 75 %.
België blijkt een transitland voor de smokkel van illegale sigaretten vooral door het goede wegennet en zijn centrale ligging. De sigaretten zijn grotendeels bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en in mindere mate Duitsland. Vaak worden de sigaretten eerst opgeslagen in magazijnen voor ze naar hun land van bestemming worden getransporteerd. In bepaalde gevallen worden de sigaretten zelfs opnieuw verpakt.
Ook het fenomeen van de “cheap whites” of “illicit whites”  blijft bestaan. Deze  sigaretten zijn  legaal  geproduceerd door een producent om ze nadien illegaal te gaan verkopen in een ander land, waar deze merken niet legaal verdeeld worden. Het  gaat hier  vooral om relatief onbekende merken zoals Jin Ling, Raquel, Gold Classic, Richman, …
In 2014 ontdekte de Douane in Eupen een illegale sigarettenfabriek. In 2013 ontdekten de douaniers ook al twee dergelijke  fabrieken in Ghlin en Frameries.
De Belgische douane staat gelukkig niet alleen in de strijd tegen de illegale namaakhandel, maar werkt nauw samen met verschillende partners zoals andere Europese douanediensten, OLAF, de Politie, het Parket en de handel.