05 dec 2003 16:00

Vernietiging van munitie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht voor de demilitarisatie en de vernietiging van munitie via " NATO Military Supply Agency " (NAMSA), gedurende vijf jaar.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht voor de demilitarisatie en de vernietiging van munitie via " NATO Military Supply Agency " (NAMSA), gedurende vijf jaar.

Defensie is in het bezit van munitie die reeds jaren geleden om technische redenen tot vernietiging gedeclasseerd werd of die als overtallig werd bestempeld zonder mogelijkheid tot verkoop. Het gaat hier om munitie van verschillende types, leeftijd en oorsprong. Aangezien deze munitie een groot deel van de bestaande stockagecapaciteit in beslag neemt is het zeer aangewezen bovenstaande munitie zo snel mogelijk te verwijderen. België geniet heel wat voordelen binnen de NAMSA, meer bepaald voor de demilitarisatie tegen een voordelige prijs. NAMSA beschikt over een grote ervaring en expertise inzake milieuvriendelijke en veilige demilitarisatie van munitie.