04 mrt 2021 09:24

Vernieuwde RSZ-website maakt arbeidsmarktgegevens toegankelijker

Sinds vandaag zijn veel arbeidsmarktgegevens van de RSZ nog eenvoudiger te exploiteren op de vernieuwde website van de RSZ.

Dankzij de gegevens uit zijn elektronische aangiftesystemen (Dimona, DmfA en andere) heeft de RSZ een unieke positie verworven als bron van statistische informatie over de Belgische arbeidsmarkt. Veel van die gegevens zijn al lang online beschikbaar. Maar nu zijn ze ook veel beter te exploiteren.

Selfservice

De vernieuwde statistieken worden beter toegankelijk voor een breder publiek door een betere combinatie van cijfers, documentatie en duiding. Bovendien zullen gebruikers tabellen en grafieken op maat kunnen maken van hun behoeften. Een onderzoeker of journalist die de RSZ-gegevens wilde analyseren, was aangewezen op de tabellen  zoals de RSZ die had gemaakt en aanbood in een Excelbestand of moest de RSZ-diensten contacteren. Nu krijgen ze via een aantrekkelijke interface zelf de mogelijkheid om specifiekere selecties te maken en grafisch voor te stellen. Dat maakt het veel eenvoudiger om indicatoren te vergelijken voor een zelfgekozen periode. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om die eigen selectie vervolgens naar een excel- of pdf-bestand te exporteren.

Database in opbouw

Op dit moment zijn zeker nog niet alle gegevens via de nieuwe service te exploiteren. Voor sommige tijdreeksen moet de gebruiker nog zijn toevlucht nemen tot de ‘ouderwetse’ Excelbestanden; deze bestanden blijven echter wel beschikbaar via een rubriek archieven.

Toch gaat de omschakeling snel. De RSZ is volop nieuwe onderwerpen aan het toevoegen. Momenteel zitten bijvoorbeeld de “specifieke tewerkstellingstypes” (horeca, studenten, tewerkstelling via dienstencheques, enzovoort) in de pipeline.

Nieuw jasje

Samen met de statistische publicaties, kreeg de hele RSZ-website een nieuw jasje. Dat was nodig. In de afgelopen jaren heeft de RSZ er een aantal belangrijke opdrachten bij gekregen, die op de oude website onderbelicht bleven. Er werd bovendien een nieuwe huisstijl ingevoerd, die nu ook zichtbaar wordt op de website. En tot slot is de website ook goed leesbaar op mobiele toestellen.