12 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Vernieuwing van het informaticamateriaal voor het Centrum voor informa
tieverwerking van de administratie van het kadaster