09 jul 2004 17:00

Verpakkingshout

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd aangaande het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt. (*)

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd aangaande het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt. (*)

Deze norm bevat een aantal aantal universeel erkende behandelingen die toepasbaar zijn op houten verpakkingen en die het risico op besmetting met schadelijke organismen voorkomen. Het ontwerp bepaalt dat behandelaars en producenten die materiaal conform ISPM-norm 15 willen verhandelen, moeten erkend zijn door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). (*) Internationale Standaard voor Phytosanitaire Maatregelen