01 jul 2011 16:35

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Bijdrage van de farmaceutische ondernemingen bij overschrijding van het geneesmiddelenbudget

Bijdrage van de farmaceutische ondernemingen bij overschrijding van het geneesmiddelenbudget

De ministerraad heeft het globale geneesmiddelenbudget voor 2011 vastgelegd. De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx  een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2011 het globale budget vastlegt van de financiële middelen voor de prestaties farmaceutische specialiteiten voor het hele rijk, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het besluit is essentieel om het budget van de gezondheidszorg te respecteren: het bepaalt immers dat, wanneer in september het budget voor de geneesmiddelen overschreden is, de industrie de overschrijding tot 100 miljoen euro terugbetaalt. 

Het besluit responsabiliseert dus een belangrijke partner van de gezondheidszorg. De farmaceutische industrie is immers een sleutelfiguur die dankzij de regelmatige ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen bijdraagt tot een gezonder en langer leven van de burgers. Het respecteren van het budget van  4 028,045 miljoen euro is dus van kapitaal belang.

Verder proberen bepaalde farmaceutische bedrijven - die rekenschap moeten geven aan hun aandeelhouders over de evolutie van hun zakencijfer - vaak om via marketingoperaties het gedrag van de voorschrijvers te beïnvloeden.

Het besluit bepaalt ook dat de maatregelen die de regering niet heeft uitgevoerd, de industrie niet bestraffen via de neutraliseringstechniek. De regering blijft op deze manier haar verantwoordelijkheid behouden.