08 jan 2010 12:45

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Terugbetaling verstrekking klinische biologie

Terugbetaling verstrekking klinische biologie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de criteria waaraan laboratoria moeten voldoen, opdat hun verstrekkingen klinische biologie in aanmerking komen voor de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, tot 31 december 2012 verlengt.

Het gaat om de criteria die beschreven zijn in het kb van 26 april 2007 tot uitvoering van het kb van 143 van 30 december 1982.