02 okt 2009 12:49

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Remgeld voor zes nieuwe verstrekkingen vastgelegd

Remgeld voor zes nieuwe verstrekkingen vastgelegd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het remgeld vastlegt voor zes nieuwe verstrekkingen in de medische oncologie, hematologie en endocrinologie.

De verstrekkingen bestaan uit:

  • de raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer-specialist in de medische oncologie  (102270)
  • de raadpleging in de spreekkamer van de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de medische oncologie (102292)
  • de raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie (102314)
  • de raadpleging in de spreekkamer van de geaccrediteerde geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie (102336)
  • de raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie (102351)
  • de raadpleging in de spreekkamer van de geaccrediteerde geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie (102373)

Het remgeld wordt vastgelegd op 40% van het ereloon voor de gewone rechthebbenden. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.