02 okt 2009 12:49

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Erkenning van kinesitherapeuten voor tussenkomst van verzekering voor geneeskundige verzorging

Erkenning van kinesitherapeuten voor tussenkomst van verzekering voor geneeskundige verzorging

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 20 juni 2005 wijzigt. Dat kb legt de criteria en de regels vast voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten van wie de  verstrekkingen in aanmerking komen voor een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx op advies van de planningscommissie-medisch aanbod voorstelde, trekt het minimum aantal verstrekkingen voor actieve kinesitherapeuten op tot 500 per jaar. Die drempel is een van de criteria die bepalen welke kinesitherapeuten recht geven op een tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Het aantal verstrekkingen geeft aan in hoeverre een startende kinesitherapeut zijn beroep als hoofdberoep uitoefent.