09 jul 2004 17:00

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**) uitgebreid wordt tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**) uitgebreid wordt tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen.

De wijziging heeft tot doel duidelijk te maken dat de verstrekkingen bedoeld in artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vergoedbaar moeten blijven voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen, net zoals dit het geval is voor de andere verstrekkingen met betrekking tot de invasieve medische hulpmiddelen, die opgenomen zijn in artikel 28 van de nomenclatuur. (*) 29 december 1997 (**) gecoördineerd op 14 juli 1994