21 mei 1999 17:00

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen