16 jul 2015 17:06

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: aanvullende vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanvullende vakantie in het kader van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp heeft tot doel:

  • de dagen van aanvullende vakantie wegens stage en behoud van het recht op uitkeringen gelijk te stellen met arbeidsdagen
  • de dagen van aanvullende vakantie wegens verlenging van de nabevallingsrust gelijk te stellen met arbeidsdagen
  • de regels voor cumulatie tussen uitkeringen en vakantiegeld niet toe te passen op de aanvullende vakantie
  • de periode van aanvullende vakantie te neutraliseren, net als de periode van wettelijke vakantie, voor de berekening van de eventuele aanvullende bijdrage

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994