25 apr 1997 17:00

Verruiming van de toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzo
rging